Modernizace vozidla TATRA 815 8x8 LT

30.10.2013 14:25

Modernizace vozidla TATRA 815 8x8 LT

Cílem modernizace je prodloužení životního cyklu vozidel řady TATRA T–815 8 x 8, 6 x 6 a zvýšení jejich užitných vlastností. Zároveň nabízí výrazně levnější variantu obměny původních vozidel této řady.

Modernizace byla provedena na jednotlivých skupinách, tak aby byly zlepšeny technické parametry, sníženy provozní náklady, po­třeby údržby a oprav a v neposlední řadě jednoduchost a komfort obsluhy, vliv na životní prostředí bezpečnost provozu.

Modernizace vozidla TATRA 815 8x8 LT