Nový kontrakt na servis Pandurů v AČR společně s TATRA DEFENCE VEHICLE

02.05.2017 10:45

Nový kontrakt na servis Pandurů

Společnost TATRA DEFENCE VEHICLE (TDV) ze skupiny CZECHOSLOVAK GROUP po několikaměsíčním náročném vyjednávání uzavřela s Ministerstvem obrany ČR servisní smlouvu na kolové obrněné transportéry a bojová vozidla pěchoty Pandur II. EXCALIBUR ARMY bude servisovat zbraňové stanice Nová servisní smlouva přinese armádě podstatné zlepšení servisních služeb po stránce rychlosti i ceny.

Dodavatelem servisních a technických služeb pro vozidla Pandur II české armády bude kopřivnický podnik TATRA DEFENCE VEHICLE (TDV) z holdingu CZECHOSLOVAK GROUP. Jedná se o rámcový kontrakt na období 36 měsíců, který umožňuje čerpat servisní služby do výše 900 mil. Kč bez DPH. „V předchozí smlouvě na roky 2014 až 2016 bylo na opravy k dispozici necelých 300 milionů, což neodpovídalo skutečným potřebám vojáků. Důsledkem byla zvyšující se nepojízdnost techniky. Proto jsme finanční limit navýšili na reálnou úroveň,“ vysvětlil náměstek Ministerstva obrany ČR Pavel Beran. TDV disponuje vlastními výrobními kapacitami a schopností zajistit provoz obrněných vozidel Pandur II v průběhu celého životního cyklu na území ČR. To vše jak po stránce dodávky náhradních dílů, tak zajištěním servisních služeb svým vlastním personálem a technickými prostředky.

Armádě ČR to přinese podstatné zlepšení servisních služeb po stránce rychlosti i ceny, a to proto, že TDV je v současnosti jediným světový výrobcem vozidel Pandur II, jenž navíc vlastní veškeré potřebné technologie a dokumentaci. Výroba vozidel Pandur II v TDV umožňuje objednávat náhradní díly ve větších sériích, a tedy levněji jak pro Armádu ČR, tak i jiné zákazníky. „CZECHOSLOVAK GROUP nahrazuje zahraniční subdodavatele pro projekt Pandur II českými. To přinese další zlevnění výroby i zrychlení dodávek. V neposlední řadě se jedná o přínos pro českou ekonomiku jako takovou,“ řekl Vladimír Matyáš, člen představenstva TDV.

Servis vozidel bude zajišťovat společnost TDV přímo ve svých prostorách a také prostřednictvím mobilního týmu kdekoliv na území ČR dle požadavků armády. Technickou podporu a opravy zbraňových stanic vyrobených izraelskou firmou Rafael, kterými jsou pandury České armády vybaveny, bude mít na starosti společnost EXCALIBUR ARMY (EA) patřící rovněž do holdingu CSG. EA disponuje potřebnými certifikáty od výrobce i vyškolenými specialisty a také nakoupila náhradní díly a servisní sady potřebné k rychlejšímu zajištění nejčastějších servisních úkonů. Díky tomu z velké části odpadnou cesty izraelských techniků do ČR.