Vodní hospodářství Kopřivnice

13.01.2014 12:01

S účinností od 01.01.2014 se společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. stala provozovatelem zařízení „Vodní hospodářství Kopřivnice“, jehož provoz byl povolen rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j.: MSK 173655/2011, ze dne 25.1.2012 (integrované povolení k provozu zařízení).

Součástí zařízení jsou tyto technické a technologické jednotky

  • Deemulgační stanice s následnou neutralizací
  • Čistírna odpadních vod
  • Úpravna užitkové vody Lubina
  • Vodní nádrž Větřkovice
  • Zemní vodojem na provozní vodu

 Odpovědná osoba za provoz zařízení : 

 Vedoucí provozu: Ing. Josef Černý + 420 774 410 141,

Obchodní zástupce: Zbyněk Blažek +420 775 708 232,